Esther 4:16

DSV_Strongs(i)
  16 H3212 [H8798] Ga H3664 [H8798] , vergader H3605 al H3064 de Joden H7800 , die te Susan H4672 [H8737] gevonden worden H6684 [H8798] , en vast H5921 voor H398 H408 [H8799] mij, en eet H8354 [H8799] of drinkt H408 niet H7969 , in drie H3117 dagen H3915 , nacht H3117 noch dag H589 ; ik H5291 en mijn jonge dochters H1571 zullen ook H3651 alzo H6684 [H8799] vasten H3651 , en alzo H413 zal ik tot H4428 den koning H935 [H8799] ingaan H834 , hetwelk H3808 niet H1881 naar de wet H834 is. Wanneer H6 [H8804] ik dan omkome H6 [H8804] , zo kom ik om.