Esther 2:15

DSV_Strongs(i)
  15 H8447 Als de beurt H635 van Esther H1323 , de dochter H32 van Abichail H1730 , den oom H4782 van Mordechai H834 , [die H1323 hij zich ter dochter H3947 [H8804] genomen had H5060 [H8687] ] naakte H413 , dat zij tot H4428 den koning H935 [H8800] komen zou H1245 [H8765] , begeerde zij H3808 niet H1697 met al H3588 H518 , dan H834 wat H1896 Hegai H4428 , des konings H5631 kamerling H8104 [H8802] , de bewaarder H802 der vrouwen H559 [H8799] , zeide H635 ; en Esther H1961 H5375 [H8799] verkreeg H2580 genade H5869 in de ogen H3605 van allen H7200 [H8802] , die haar zagen.