Esther 1:19

DSV_Strongs(i)
  19 H518 Indien H4428 het den koning H2895 H5921 [H8804] goeddunkt H4438 , dat een koninklijk H1697 gebod H4480 H6440 van H3318 [H8799] hem uitga H3789 [H8735] , hetwelk geschreven worde H1881 in de wetten H6539 der Perzen H4074 en Meden H3808 , en dat men het niet H5674 [H8799] overtrede H834 : dat H2060 Vasthi H3808 niet H935 [H8799] inga H6440 voor het aangezicht H4428 van den koning H325 Ahasveros H4428 , en de koning H5414 [H8799] geve H4438 haar koninkrijk H7468 aan haar naaste H2896 , die beter H4480 is dan zij.