Ecclesiastes 3:19

DSV_Strongs(i)
  19 H1121 Want wat den kinderen H120 der mensen H4745 wedervaart H4745 , dat wedervaart H929 ook den beesten H259 ; en enerlei H4745 wedervaart H4194 hun [beiden]; gelijk die sterft H4194 , alzo sterft H2088 deze H259 , en zij allen hebben enerlei H7307 adem H4195 , en de uitnemendheid H120 der mensen H929 boven de beesten H1892 is geen; want allen zijn zij ijdelheid.