Deuteronomy 26:6-8

DSV_Strongs(i)
  6 H4713 Doch de Egyptenaars H7489 [H8686] deden ons kwaad H6031 [H8762] , en verdrukten H5414 [H8799] ons, en legden H7186 ons een harden H5656 dienst op.
  7 H6817 [H8799] Toen riepen wij H3068 tot den HEERE H430 , den God H1 onzer vaderen H3068 ; en de HEERE H8085 [H8799] verhoorde H6963 onze stem H7200 [H8799] en zag H6040 onze ellende H5999 aan, en onzen arbeid H3906 , en onze onderdrukking.
  8 H3068 En de HEERE H3318 [H8686] voerde ons uit H4714 Egypte H2389 , door een sterke H3027 hand H5186 [H8803] , en door een uitgestrekten H2220 arm H1419 , en door groten H4172 schrik H226 , en door tekenen H4159 , en door wonderen.