Deuteronomy 11:26-28

DSV_Strongs(i)
  26 H7200 [H8798] Ziet H5414 [H8802] , ik stel H3117 ulieden heden H6440 voor H1293 , zegen H7045 en vloek:
  27 H1293 Den zegen H8085 [H8799] , wanneer gij horen zult H4687 naar de geboden H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H3117 , die ik u heden H6680 [H8764] gebiede;
  28 H7045 Maar den vloek H8085 [H8799] , zo gij niet horen zult H4687 naar de geboden H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H5493 [H8804] , en afwijkt H1870 van den weg H3117 , dien ik u heden H6680 [H8764] gebiede H312 , om andere H430 goden H310 na H3212 [H8800] te wandelen H3045 [H8804] , die gij niet gekend hebt.