Daniel 8:15-17

DSV_Strongs(i)
  15 H2377 En het geschiedde, toen ik dat gezicht H7200 [H8800] zag H1840 , ik Daniel H1245 [H8762] , zo zocht ik H998 het verstand H5975 [H8802] [deszelven], en ziet, er stond H4758 voor mij als de gedaante H1397 eens mans.
  16 H8085 [H8799] En ik hoorde H195 tussen Ulai H120 eens mensen H6963 stem H7121 [H8799] , die riep H559 [H8799] en zeide H1403 : Gabriel H1975 ! geef dezen H4758 het gezicht H995 [H8685] te verstaan.
  17 H935 [H8799] En hij kwam H681 nevens H5977 waar ik stond H935 [H8800] ; en als hij kwam H1204 [H8738] , verschrikte ik H5307 [H8799] , en viel H6440 op mijn aangezicht H559 [H8799] . Toen zeide hij H995 [H8685] tot mij: Versta H1121 H120 , gij mensenkind H2377 ! want dit gezicht H6256 zal zijn tot den tijd H7093 van het einde.