Daniel 3:3

DSV_Strongs(i)
  3 H116 Toen H3673 [H8723] verzamelden zich H324 de stadhouders H5460 , de overheden H6347 , de landvoogden H148 , de wethouders H1411 , de schatmeesters H1884 , de raadsheren H8614 , de ambtlieden H3606 , en al H7984 de heerschappers H4083 der landschappen H2597 , tot inwijding H6755 van het beeld H4430 , hetwelk de koning H5020 Nebukadnezar H6966 [H8684] had opgericht H6966 [H8750] ; en zij stonden H6903 voor H6755 het beeld H5020 , dat Nebukadnezar H6966 [H8684] had opgericht.