Amos 8:1-2

DSV_Strongs(i)
  1 H136 De Heere H3069 HEERE H3541 deed mij aldus H7200 [H8689] zien H2009 ; en ziet H3619 , een korf H7019 met zomervruchten.
  2 H559 [H8799] En Hij zeide H4100 : Wat H7200 [H8802] ziet H859 gij H5986 , Amos H559 [H8799] ? En ik zeide H3619 : Een korf H7019 met zomervruchten H559 [H8799] . Toen zeide H3068 de HEERE H413 tot H7093 mij: Het einde H935 [H8804] is gekomen H413 over H5971 Mijn volk H3478 Israel H3254 [H8686] ; Ik zal het voortaan H3808 niet H5750 meer H5674 [H8800] voorbijgaan.