Amos 7:17

DSV_Strongs(i)
  17 H3651 Daarom H559 [H8804] zegt H3068 de HEERE H3541 alzo H802 : Uw vrouw H5892 zal in de stad H2181 [H8799] hoereren H1121 , en uw zonen H1323 en uw dochteren H2719 zullen door het zwaard H5307 [H8799] vallen H127 , en uw land H2256 zal door het snoer H2505 [H8792] uitgedeeld worden H859 ; en gij H5921 zult in H2931 een onrein H127 land H4191 [H8799] sterven H3478 , en Israel H1540 [H8800] zal voorzeker H4480 H5921 uit H127 zijn land H1540 [H8799] gevankelijk worden weggevoerd.