Acts 5:35-39

DSV_Strongs(i)
  35 G5037 En G2036 [G5627] hij zeide G4314 tot G846 hen G2475 : Gij Israelietische G435 mannen G4337 [G5720] , ziet G1438 voor u G5101 , wat G4238 [G5721] gij doen G3195 [G5719] zult G1909 aangaande G5125 deze G444 mensen.
  36 G1063 Want G4253 voor G5130 deze G2250 dagen G450 [G5627] stond G2333 Theudas G3004 [G5723] op, zeggende G1438 , dat hij G5100 wat G1511 [G5750] was G3739 , dien G706 een getal G5616 van omtrent G5071 vierhonderd G435 mannen G4347 [G5681] aanhing G3739 ; welke G337 [G5681] is omgebracht G2532 , en G3956 allen G3745 , die G846 hem G3982 [G5712] gehoor gaven G1262 [G5681] , zijn verstrooid G2532 en G1519 tot G3762 niet G1096 [G5633] geworden.
  37 G3326 Na G5126 hem G450 [G5627] stond op G2455 Judas G1057 , de Galileer G1722 in G2250 de dagen G582 der beschrijving G2532 , en G868 H maakte G2425 veel G2992 volks G868 [G5656] afvallig G3694 achter G846 zich G2548 ; en deze is ook G622 [G5639] vergaan G2532 , en G3956 allen G3745 , die G846 hem G3982 [G5712] gehoor gaven G1287 [G5681] , zijn verstrooid geworden.
  38 G2532 En G3569 nu G3004 [G5719] zeg ik G5213 ulieden G868 [G5628] : Houdt af G575 van G5130 deze G444 mensen G2532 , en G1439 [G5657] laat G846 hen G3754 [gaan]; want G1437 indien G3778 deze G1012 raad G2228 , of G5124 dit G2041 werk G1537 uit G444 mensen G5600 [G5753] is G2647 [G5701] , zo zal het gebroken worden.
  39 G1161 Maar G1487 indien G1537 het uit G2316 God G2076 [G5748] is G1410 [G5736] , zo kunt gij G846 dat G3756 niet G2647 [G5658] breken G3379 ; opdat gij niet misschien G2147 [G5686] bevonden wordt G2532 ook G2314 tegen God te strijden.