Acts 13:46

DSV_Strongs(i)
  46 G1161 Maar G3972 Paulus G2532 en G921 Barnabas G3955 [G5666] , vrijmoedigheid gebruikende G2036 [G5627] , zeiden G2258 [G5713] : Het was G316 nodig G4412 , dat eerst G5213 tot u G3056 het Woord G2316 Gods G2980 [G5683] gesproken zou worden G1161 ; doch G1894 nademaal G846 gij hetzelve G683 [G5736] verstoot G2532 , en G1438 uzelven G166 des eeuwigen G2222 levens G3756 niet G514 waardig G2919 [G5719] oordeelt G2400 [G5628] , ziet G4762 [G5743] , wij keren ons G1519 tot G1484 de heidenen.