Acts 11:25-27

DSV_Strongs(i)
  25 G1161 En G921 Barnabas G1831 [G5627] ging uit G1519 naar G5019 Tarsen G4569 , om Saulus G327 [G5658] te zoeken G2532 ; en G846 als hij hem G2147 [G5631] gevonden had G71 [G5627] , bracht hij G846 hem G1519 te G490 Antiochie.
  26 G1161 En G1096 [G5633] het is geschied G3650 , dat zij een geheel G1763 jaar G4863 [G5683] [samen] vergaderden G1722 in G1577 de Gemeente G2532 , en G2425 een grote G3793 schare G1321 [G5658] leerden G5037 ; en G3101 dat de discipelen G4412 eerst G1722 te G490 Antiochie G5546 Christenen G5537 [G5658] genaamd werden.
  27 G1161 En G1722 in G5025 dezelfde G2250 dagen G2718 [G5627] kwamen G4396 [enige] profeten G575 af van G2414 Jeruzalem G1519 te G490 Antiochie.