3 John

DSV_Strongs(i)
  1 G4245 De ouderling G27 aan den geliefden G1050 Gajus G3739 , welken G1473 ik G1722 in G225 waarheid G25 [G5719] liefheb.
  2 G27 Geliefde G4012 , voor G3956 alle dingen G2172 [G5736] wens ik G4571 , dat gij G2137 [G5745] welvaart G2532 en G5198 [G5721] gezond zijt G2531 , gelijk G4675 uw G5590 ziel G2137 [G5743] welvaart.
  3 G1063 Want G3029 ik ben zeer G5463 [G5644] verblijd geweest G80 , als de broeders G2064 [G5740] kwamen G2532 , en G3140 [G5723] getuigden G4675 van uw G225 waarheid G2531 , gelijk G4771 gij G1722 in G225 de waarheid G4043 [G5719] wandelt.
  4 G2192 [G5719] Ik heb G3756 geen G3186 meerdere G5479 blijdschap G5130 dan hierin G2443 , dat G191 [G5719] ik hoor G1699 , dat mijn G5043 kinderen G1722 in G225 de waarheid G4043 [G5723] wandelen.
  5 G27 Geliefde G4160 [G5719] , gij doet G4103 trouwelijk G1437 , in al hetgeen G2038 [G5667] gij doet G1519 aan G80 de broederen G2532 en G1519 aan G3581 de vreemdelingen,
  6 G3739 Die G3140 [G5656] getuigd hebben G4675 van uw G26 liefde G1799 , in de tegenwoordigheid G1577 der Gemeente G3739 ; welken G4311 [G5660] indien gij geleide doet G2316 , gelijk het Gode G4160 G2573 [G5692] waardig is, zo zult gij weldoen.
  7 G1063 Want G5228 zij zijn voor G846 Zijn G3686 Naam G1831 [G5627] uitgegaan G3367 , niets G2983 [G5723] nemende G575 van G1484 de heidenen.
  8 G2249 Wij G3767 dan G3784 [G5719] zijn schuldig G5108 de zodanigen G618 [G5721] te ontvangen G2443 , opdat G4904 wij medearbeiders G1096 [G5741] mogen worden G225 der waarheid.
  9 G1577 Ik heb aan de Gemeente G1125 [G5656] geschreven G235 ; maar G1361 Diotrefes G3588 , die G846 onder hen G5383 [G5723] zoekt de eerste te zijn G1926 H , neemt G2248 ons G3756 niet G1926 [G5736] aan.
  10 G1223 G5124 Daarom G1437 , indien G2064 [G5632] ik kom G5279 [G5692] , zo zal ik in gedachtenis brengen G846 zijn G2041 werken G3739 , die G4160 [G5719] hij doet G4190 , met boze G3056 woorden G5396 [G5723] snaterende tegen G2248 ons G2532 ; en G1909 G5125 hiermede G3361 niet G714 [G5746] vergenoegd zijnde G1926 [G5736] , zo ontvangt hij G846 zelf G80 de broeders G3777 niet G2532 , en G2967 [G5719] verhindert G1014 [G5740] degenen, die het willen G2532 [doen], en G1544 [G5719] werpt G1537 ze uit G1577 de Gemeente.
  11 G27 Geliefde G3401 [G5737] , volgt G2556 het kwade G3361 niet G235 na, maar G18 het goede G15 [G5723] . Die goed doet G2076 [G5748] , is G1537 uit G2316 God G1161 ; maar G2554 [G5723] die kwaad doet G2316 , heeft God G3756 niet G3708 [G5758] gezien.
  12 G1216 Aan Demetrius G3140 [G5769] wordt getuigenis gegeven G5259 van G3956 allen G2532 , en G5259 van G225 de waarheid G846 zelve G1161 ; en G2249 wij G3140 [G5719] getuigen G2532 ook G2532 , en G1492 [G5758] gij weet G3754 , dat G2257 onze G3141 getuigenis G227 waarachtig G2076 [G5748] is.
  13 G2192 [G5707] Ik had G4183 veel G1125 [G5721] te schrijven G235 , maar G2309 [G5719] ik wil G4671 u G3756 niet G1125 [G5658] schrijven G1223 met G3188 inkt G2532 en G2563 pen;
  14 G1161 Maar G1679 [G5719] ik hoop G4571 u G2112 haast G1492 [G5629] te zien G2532 , en G4750 wij zullen mond G4314 tot G4750 mond G2980 [G5692] spreken G1515 . [1:15] Vrede zij G4671 u G5384 . De vrienden G782 [G5736] groeten G4571 u G782 [G5737] . Groet G5384 de vrienden G2596 met G3686 name.