2 Timothy 3

DSV_Strongs(i)
  1 G1161 En G1097 [G5720] weet G5124 dit G3754 , dat G1722 in G2078 de laatste G2250 dagen G1764 [G5695] ontstaan zullen G5467 zware G2540 tijden.
  2 G1063 Want G444 de mensen G2071 [G5704] zullen zijn G5367 liefhebbers van zichzelven G5366 , geldgierig G213 , laatdunkend G5244 , hovaardig G989 , lasteraars G1118 , den ouderen G545 ongehoorzaam G884 , ondankbaar G462 , onheilig.
  3 G794 Zonder natuurlijke liefde G786 , onverzoenlijk G1228 , achterklappers G193 , onmatig G434 , wreed G865 , zonder liefde tot de goeden,
  4 G4273 Verraders G4312 , roekeloos G5187 [G5772] , opgeblazen G3123 , meer G5369 liefhebbers der wellusten G2228 dan G5377 liefhebbers Gods;
  5 G2192 [G5723] Hebbende G3446 een gedaante G2150 van godzaligheid G1161 , maar G1411 die de kracht G846 derzelve G720 [G5768] verloochend hebben G2532 . Heb ook G665 [G5732] een afkeer G5128 van deze.
  6 G1063 Want G1537 van G5130 dezen G1526 [G5748] zijn het G1519 , die in G3614 de huizen G1744 [G5723] insluipen G2532 , en G162 H nemen G1133 de vrouwkens G162 [G5723] gevangen G266 , die met zonden G4987 [G5772] geladen zijn G4164 , en door menigerlei G1939 begeerlijkheden G71 [G5746] gedreven worden;
  7 G3842 [Vrouwkens], die altijd G3129 [G5723] leren G2532 , en G3368 nimmermeer G1519 tot G1922 kennis G225 der waarheid G1410 [G5740] kunnen G2064 [G5629] komen.
  8 G5158 Gelijkerwijs G1161 nu G2389 Jannes G2532 en G2387 Jambres G3475 Mozes G436 [G5627] tegenstonden G3779 , alzo G436 H staan G2532 ook G3778 deze G225 de waarheid G436 [G5731] tegen G444 ; mensen G2704 [G5772] , verdorven zijnde G3563 van verstand G96 , verwerpelijk G4012 aangaande G4102 het geloof.
  9 G235 Maar G3756 zij zullen niet G1909 G4119 meerder G4298 [G5692] toenemen G1063 ; want G846 hun G454 uitzinnigheid G3956 zal allen G1552 openbaar G2071 [G5704] worden G5613 , gelijk G2532 ook G1565 [die] van genen G1096 [G5633] geworden is.
  10 G1161 Maar G4771 gij G3877 [G5758] hebt achtervolgd G3450 mijn G1319 leer G72 , wijze van doen G4286 , voornemen G4102 , geloof G3115 , lankmoedigheid G26 , liefde G5281 , lijdzaamheid.
  11 G1375 [Mijn] vervolgingen G3804 , [mijn] lijden G3634 , zulks als G3427 mij G1096 [G5633] overkomen is G1722 in G490 Antiochie G1722 , in G2430 Ikonium G1722 [en] in G3082 Lystre G3634 ; hoedanige G1375 vervolgingen G5297 [G5656] ik geleden heb G2532 , en G2962 de Heere G3165 heeft mij G1537 uit G3956 alle G4506 [G5673] verlost.
  12 G1161 En G2532 ook G3956 allen G2153 , die godzaliglijk G2309 [G5723] willen G2198 [G5721] leven G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G1377 [G5701] , die zullen vervolgd worden.
  13 G1161 Doch G4190 de boze G444 mensen G2532 en G1114 bedriegers G1909 zullen tot G5501 erger G4298 [G5692] voortgaan G4105 [G5723] , verleidende G2532 en G4105 [G5746] wordende verleid.
  14 G1161 Maar G3306 [G5720] blijft G4771 gij G1722 in G3739 hetgeen G3129 [G5627] gij geleerd hebt G2532 , en G4104 [G5681] [waarvan] u verzekering gedaan is G1492 [G5761] , wetende G3844 , van G5101 wien G3129 [G5627] gij het geleerd hebt;
  15 G2532 En G3754 dat G575 gij van G1025 kinds G2413 af de heilige G1121 Schriften G1492 [G5758] geweten hebt G3588 , die G4571 u G4679 H wijs G1410 [G5740] kunnen G4679 [G5658] maken G1519 tot G4991 zaligheid G1223 , door G4102 het geloof G3588 , hetwelk G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus is.
  16 G3956 Al G1124 de Schrift G2315 is van God ingegeven G2532 , en [G5624] is nuttig G4314 tot G1319 lering G4314 , tot G1650 wederlegging G4314 , tot G1882 verbetering G4314 , tot G3809 onderwijzing G1722 , die in G1343 de rechtvaardigheid is;
  17 G2443 Opdat G444 de mens G2316 Gods G739 volmaakt G5600 [G5753] zij G4314 , tot G3956 alle G18 goed G2041 werk G1822 [G5772] volmaaktelijk toegerust.