2 Samuel 6:17-19

DSV_Strongs(i)
  17 H727 Toen zij nu de ark H3068 des HEEREN H935 [H8686] inbrachten H3322 [H8686] , stelden H853 zij die H4725 in haar plaats H8432 , in het midden H168 der tent H834 , die H1732 David H5186 [H8804] voor haar gespannen had H1732 ; en David H5927 [H8686] offerde H5930 brandofferen H3068 voor des HEEREN H6440 aangezicht H8002 , en dankofferen.
  18 H1732 Als David H3615 [H8762] geeindigd had H5930 het brandoffer H8002 en de dankofferen H4480 H5927 [H8687] te offeren H1288 [H8762] , zo zegende hij H5971 het volk H8034 in den Naam H3068 des HEEREN H6635 der heirscharen.
  19 H2505 [H8762] En hij deelde uit H3605 aan het ganse H5971 volk H3605 , aan de ganse H1995 menigte H3478 van Israel H4480 , van H376 de mannen H5704 tot H802 de vrouwen H376 toe, aan een iegelijk H259 een H2471 H3899 broodkoek H829 , en een schoon stuk H809 [vlees], en een fles H3212 H0 [wijn]. Toen ging H3605 al H5971 dat volk H3212 [H8799] heen H376 , een iegelijk H1004 naar zijn huis.