2 Samuel 20:3

DSV_Strongs(i)
  3 H1732 Toen nu David H413 in H1004 zijn huis H3389 te Jeruzalem H935 [H8799] kwam H3947 [H8799] , nam H4428 de koning H6235 de tien H802 vrouwen H6370 , [zijn] bijwijven H834 , die H3240 [H8689] hij gelaten had H1004 , om het huis H8104 [H8800] te bewaren H5414 [H8799] , en deed H4931 ze in een huis van bewaring H3557 [H8770] , en onderhield H935 H0 ze, maar ging H413 tot H3808 haar niet H935 [H8804] in H1961 [H8799] . En zij waren H6887 [H8803] opgesloten H5704 tot H3117 op den dag H4191 [H8800] van haarlieder dood H2424 , levende H491 als weduwen.