2 Samuel 18:9

DSV_Strongs(i)
  9 H53 Absalom H7122 [H8735] nu ontmoette H6440 voor het aangezicht H5650 der knechten H1732 Davids H53 ; en Absalom H7392 [H8802] reed H5921 op H6505 een muildier H6505 ; en als het muildier H935 [H8799] kwam H8478 onder H7730 de dichte takken H1419 van een groten H424 eik H2388 H0 , zo werd H7218 zijn hoofd H2388 [H8799] vast H424 aan den eik H5414 [H8714] , dat hij hangen bleef H996 tussen H8064 den hemel H996 en tussen H776 de aarde H6505 , en het muildier H834 , dat H8478 onder H5674 [H8804] hem was, ging door.