2 Samuel 18:12

DSV_Strongs(i)
  12 H376 Maar die man H559 [H8799] zeide H413 tot H3097 Joab H595 : En of ik H3863 al H505 duizend H3701 zilverlingen H5921 op H3709 mijn handen H8254 [H8802] mocht wegen H3027 , zo zou ik mijn hand H413 aan H4428 des konings H1121 zoon H3808 niet H7971 [H8799] slaan H3588 ; want H4428 de koning H853 heeft u H52 , en Abisai H863 , en Ithai H241 , voor onze oren H6680 [H8765] geboden H559 [H8800] , zeggende H8104 [H8798] : Hoedt u H4310 , wie H5288 [gij] [zijt], van den jongeling H53 , van Absalom.