2 Samuel 14:2

DSV_Strongs(i)
  2 H7971 [H8799] Zo zond H3097 Joab H8620 heen naar Thekoa H3947 [H8799] , en nam H4480 van H8033 daar H2450 een wijze H802 vrouw H559 [H8799] ; en hij zeide H413 tot H56 H0 haar: Stel u H4994 toch H56 [H8693] , alsof gij rouw droegt H3847 H0 , en trek H4994 nu H60 H899 rouwklederen H3847 [H8798] aan H5480 [H8799] , en zalf H408 u niet H8081 met olie H1961 [H8798] , en wees H802 als een vrouw H2088 , die nu H7227 vele H3117 dagen H56 [H8690] rouw gedragen heeft H5921 over H4191 [H8801] een dode;