2 Kings 4:13

DSV_Strongs(i)
  13 H559 [H8799] [Want hij had hem gezegd H559 [H8798] : Zeg H4994 nu H413 tot H2009 haar: Zie H2729 H0 , gij zijt zorgvuldig H413 voor H2729 [H8804] ons geweest H3605 , met al H2063 deze H2731 zorgvuldigheid H4100 ; wat H6213 [H8800] is er voor u te doen H3426 ? Is er H1696 [H8763] iets om voor u te spreken H413 tot H4428 den koning H176 , of H413 tot H8269 H6635 den krijgsoverste H559 [H8799] ? En zij had gezegd H595 : Ik H3427 [H8802] woon H8432 in het midden H5971 mijns volks.