2 Kings 25:2-7

DSV_Strongs(i)
  2 H935 [H8799] Zo kwam H5892 de stad H4692 in belegering H5704 , tot in H6249 H6240 het elfde H8141 jaar H4428 van den koning H6667 Zedekia.
  3 H8672 Op den negenden H2320 der [vierde] maand H7458 , als de honger H5892 in de stad H2388 [H8799] sterk werd H5971 , en het volk H776 des lands H3808 geen H3899 brood H1961 [H8804] had,
  4 H5892 Toen werd de stad H1234 [H8735] doorgebroken H3605 , en al H582 H4421 de krijgslieden H3915 [vloden] des nachts H1870 door den weg H8179 der poort H996 , tussen H2346 de twee muren H834 , die H5921 aan H4428 des konings H1588 hof H3778 waren [de Chaldeen H5921 nu waren tegen H5892 de stad H5439 rondom H3212 [H8799] ], en [de] [koning] trok H1870 [door] den weg H6160 des vlakken velds.
  5 H2428 Doch het heir H3778 der Chaldeen H7291 [H8799] jaagde H4428 den koning H310 na H5381 [H8686] , en zij achterhaalden H853 hem H6160 in de vlakke velden H3405 van Jericho H3605 , en al H2428 zijn heir H4480 werd van H5921 bij H6327 [H8738] hem verstrooid.
  6 H8610 [H8799] Zij dan grepen H4428 den koning H853 , en voerden hem H5927 [H8686] opwaarts H413 tot H4428 den koning H894 van Babel H7247 , naar Ribla H1696 [H8762] ; en zij spraken H4941 een oordeel H853 tegen hem.
  7 H7819 [H8804] En zij slachtten H1121 de zonen H6667 van Zedekia H5869 voor zijn ogen H5786 [H8765] , en men verblindde H6667 Zedekia's H5869 ogen H631 [H8799] , en zij bonden H5178 hem met twee koperen H5178 ketenen H935 [H8686] , en voerden H894 hem naar Babel.