2 Kings 22:13

DSV_Strongs(i)
  13 H3212 [H8798] Gaat henen H1875 [H8798] , vraagt H3068 den HEERE H1157 voor H1157 mij, en voor H5971 het volk H1157 , en voor H3605 het ganse H3063 Juda H5921 , over H1697 de woorden H2088 dezes H5612 boeks H4672 [H8737] , dat gevonden is H3588 ; want H2534 de grimmigheid H3068 des HEEREN H1419 is groot H834 H1931 , dewelke H3341 [H8738] tegen ons aangestoken is H5921 H834 , omdat H1 onze vaderen H8085 [H8804] niet gehoord hebben H5921 naar H1697 de woorden H2088 dezes H5612 boeks H6213 [H8800] , om te doen H3605 naar al H834 wat H5921 voor H3789 [H8803] ons geschreven is.