2 Kings 10:25

DSV_Strongs(i)
  25 H1961 [H8799] En het geschiedde H3615 [H8763] , als hij voleind had H5930 het brandoffer H6213 [H8800] te doen H3058 , dat Jehu H559 [H8799] zeide H7323 [H8801] tot de trawanten H7991 en tot de hoofdmannen H935 [H8798] : Komt in H5221 [H8685] , slaat H408 H376 hen, dat niemand H3318 [H8799] uitkome H5221 [H8686] . En zij sloegen H6310 hen met de scherpte H2719 des zwaard H7323 [H8801] ; en de trawanten H7991 en hoofdmannen H7993 [H8686] wierpen hen weg H3212 [H8799] ; daarna kwamen zij H5704 tot H5892 de stad H1004 in het huis H1168 van Baal;