2 Corinthians 10:13-18

DSV_Strongs(i)
  13 G1161 Doch G2249 wij G3780 zullen niet G2744 [G5695] roemen G1519 buiten G280 de maat G235 ; maar G2596 dat wij, naar G3358 de maat G2583 des regels G3739 , welke G3358 maat G2254 ons G2316 God G3307 [G5656] toegedeeld heeft G2532 , ook G891 tot G5216 u G2185 [G5635] toe zijn gekomen.
  14 G1063 Want G5239 H wij strekken G1438 onszelven G3756 niet G5239 [G5719] te wijd uit G5613 , als G1519 die tot G5209 u G3361 niet G2185 [G5740] zouden komen G1063 ; want G2532 wij zijn ook G5348 [G5656] gekomen G891 tot G5216 u G1722 toe, in G2098 het Evangelie G5547 van Christus;
  15 G3756 Niet G2744 [G5740] roemende G1519 buiten G280 de maat G1722 in G245 anderer G2873 [lieden] arbeid G1161 , maar G2192 [G5723] hebbende G1680 hoop G5216 , als uw G4102 geloof G837 [G5746] zal gewassen zijn G1722 , dat wij onder G5213 ulieden G1519 G4050 overvloediglijk G3170 [G5683] zullen vergroot worden G2596 naar G2257 onzen G2583 regel;
  16 G2097 [G5670] Om het Evangelie te verkondigen G1519 in G5238 de [plaatsen], die op gene zijde G5216 van u G3756 [gelegen] zijn; niet G2744 [G5664] om te roemen G1722 in G245 eens anders G2583 regel G1519 over G2092 hetgeen [alrede] bereid is.
  17 G1161 Doch G2744 [G5740] wie roemt G2744 [G5737] , die roeme G1722 in G2962 den Heere.
  18 G1063 Want G3756 niet G1438 die zichzelven G4921 [G5723] prijst G235 , maar G3739 dien G2962 de Heere G4921 [G5719] prijst G1565 , die G2076 [G5748] is G1384 beproefd.