2 Chronicles 6:16

DSV_Strongs(i)
  16 H6258 En nu H3068 , HEERE H430 , God H3478 van Israel H8104 [H8798] , houd H5650 Uw knecht H1 , mijn vader H1732 David H834 , wat H1696 [H8765] Gij tot hem gesproken hebt H559 [H8800] , zeggende H3808 : Geen H376 man H4480 zal u van H6440 voor Mijn aangezicht H3772 [H8735] afgesneden worden H3427 [H8802] , die zitte H5921 op H3678 den troon H3478 van Israel H7535 ; alleenlijk H518 zo H1121 uw zonen H1870 hun weg H8104 [H8799] bewaren H3212 [H8800] , om te wandelen H8451 in Mijn wet H834 , gelijk als H1980 [H8804] gij gewandeld hebt H6440 voor Mijn aangezicht.