2 Chronicles 27:5

DSV_Strongs(i)
  5 H1931 Hij H3898 [H8738] krijgde H5973 ook tegen H4428 den koning H5984 der kinderen Ammons H2388 [H8799] , en had de overhand H5921 over H1121 hen, zodat de kinderen H5983 Ammons H1931 in datzelfde H8141 jaar H5414 [H8799] hem gaven H3967 honderd H3603 talenten H3701 zilvers H6235 , en tien H505 duizend H3734 kor H2406 tarwe H6235 , en tien H505 duizend H8184 gerst H2063 ; dit H7725 H0 brachten H1121 hem de kinderen H5983 Ammons H7725 [H8689] wederom H8145 , ook in het tweede H7992 en in het derde H8141 jaar.