2 Chronicles 26:18

DSV_Strongs(i)
  18 H5975 H5921 [H8799] En zij wederstonden H4428 den koning H5818 Uzzia H559 [H8799] , en zeiden H3808 tot hem: Het komt u niet H5818 toe, Uzzia H3068 , den HEERE H6999 [H8687] te roken H3588 , maar H3548 den priesteren H175 , Aarons H1121 zonen H6942 [H8794] , die geheiligd zijn H6999 [H8687] , om te roken H3318 H4480 [H8798] ; ga uit H4720 het heiligdom H3588 , want H4603 [H8804] gij hebt overtreden H3808 , en het zal u niet H3519 tot eer H4480 zijn van H3068 den HEERE H430 God.