2 Chronicles 23:14

DSV_Strongs(i)
  14 H3548 Maar de priester H3077 Jojada H3318 H0 bracht H8269 de oversten H3967 der honderden H2428 , die over het heir H6485 [H8803] gesteld waren H3318 [H8686] , uit H559 [H8799] , en zeide H413 tot H3318 [H8685] hen: Brengt ze uit H413 tot H4480 H1004 buiten H7713 de ordeningen H935 H310 [H8802] , en die haar volgt H2719 , zal met het zwaard H4191 [H8714] gedood worden H3588 ; want H3548 de priester H559 [H8804] had gezegd H1004 : Gij zult ze in het huis H3068 des HEEREN H3808 niet H4191 [H8686] doden.