2 Chronicles 14:3-5

DSV_Strongs(i)
  3 H5493 H0 Want hij nam H4196 de altaren H5236 der vreemden H1116 , en de hoogten H5493 [H8686] weg H7665 [H8762] , en brak H4676 de opgerichte beelden H1438 H0 , en hieuw H842 de bossen H1438 [H8762] af.
  4 H559 [H8799] En hij zeide H3063 tot Juda H3068 , dat zij den HEERE H430 , den God H1 hunner vaderen H1875 [H8800] , zoeken H8451 , en dat zij de wet H4687 en het gebod H6213 [H8800] doen zouden.
  5 H5493 [H8686] Hij nam ook weg H4480 uit H3605 alle H5892 steden H3063 van Juda H1116 de hoogten H2553 en de zonnebeelden H4467 ; en het koninkrijk H8252 H0 was H6440 voor H8252 [H8799] hem stil.