1 Timothy 4

DSV_Strongs(i)
  1 G1161 Doch G4151 de Geest G3004 [G5719] zegt G4490 duidelijk G3754 , dat G1722 in G5306 de laatste G2540 tijden G5100 sommigen G868 [G5695] zullen afvallen van G4102 het geloof G4337 [G5723] , zich begevende G4108 tot verleidende G4151 geesten G2532 , en G1319 leringen G1140 der duivelen,
  2 G1722 Door G5272 geveinsdheid G5573 der leugensprekers G2398 , hebbende hun eigen G4893 geweten G2743 [G5772] [als] met een brandijzer toegeschroeid;
  3 G2967 [G5723] Verbiedende G1060 [G5721] te huwelijken G1033 , [gebiedende] van spijzen G567 [G5733] te onthouden G3739 , die G2316 God G2936 [G5656] geschapen heeft G1519 , tot G3336 nuttiging G3326 met G2169 dankzegging G4103 , voor de gelovigen G2532 , en G225 die de waarheid G1921 [G5761] hebben bekend.
  4 G3754 Want G3956 alle G2938 schepsel G2316 Gods G2570 is goed G2532 , en G3762 er is niets G579 verwerpelijk G3326 , met G2169 dankzegging G2983 [G5746] genomen zijnde;
  5 G1063 Want G37 [G5743] het wordt geheiligd G1223 door G3056 het Woord G2316 van God G2532 , en G1783 [door] het gebed.
  6 G5023 Als gij deze dingen G80 den broederen G5294 [G5734] voorstelt G2570 , zo zult gij een goed G1249 dienaar G2424 van Jezus G5547 Christus G2071 [G5704] zijn G1789 [G5746] , opgevoed G3056 in de woorden G4102 des geloofs G2532 en G2570 der goede G1319 leer G3739 , welke G3877 [G5758] gij achtervolgd hebt.
  7 G1161 Maar G3868 [G5737] verwerp G952 de ongoddelijke G2532 en G1126 oudwijfse G3454 fabelen G1161 ; en G1128 [G5720] oefen G4572 uzelven G4314 tot G2150 godzaligheid.
  8 G1063 Want G4984 de lichamelijke G1129 oefening G2076 [G5748] is G4314 tot G3641 weinig [G5624] nut G1161 ; maar G2150 de godzaligheid G2076 [G5748] is G4314 tot G3956 alle dingen [G5624] nut G2192 [G5723] , hebbende G1860 de belofte G3568 des tegenwoordigen G2532 en G3195 [G5723] des toekomenden G2222 levens.
  9 G4103 Dit is een getrouw G3056 woord G2532 , en G3956 alle G594 aanneming G514 waardig.
  10 G1063 Want G1519 G5124 hiertoe G2872 [G5719] arbeiden wij G2532 ook G2532 , en G3679 [G5743] worden versmaad G3754 , omdat G1679 [G5758] wij gehoopt hebben G1909 op G2198 [G5723] den levenden G2316 God G3739 , Die G4990 een Behouder G2076 [G5748] is G3956 aller G444 mensen G3122 , [maar] allermeest G4103 der gelovigen.
  11 G3853 [G5720] Beveel G5023 deze dingen G2532 , en G1321 [G5720] leer ze.
  12 G3367 Niemand G2706 [G5720] verachte G4675 uw G3503 jonkheid G235 , maar G1096 [G5737] zijt G5179 een voorbeeld G4103 der gelovigen G1722 in G3056 woord G1722 , in G391 wandel G1722 , in G26 liefde G1722 , in G4151 den geest G1722 , in G4102 geloof G1722 , in G47 reinheid.
  13 G4337 [G5720] Houd aan G320 in het lezen G3874 , in het vermanen G1319 , in het leren G2193 , totdat G2064 [G5736] ik kome.
  14 G272 [G5720] Verzuim G5486 de gave G3361 niet G1722 , die in G4671 u G3739 is, die G4671 u G1325 [G5681] gegeven is G1223 door G4394 de profetie G3326 , met G1936 oplegging G5495 der handen G4244 des ouderlingschaps.
  15 G3191 [G5720] Bedenk G5023 deze dingen G2468 [G5749] , wees G1722 G5125 hierin G2443 [bezig], opdat G4675 uw G4297 toenemen G5318 openbaar G5600 [G5753] zij G1722 in G3956 alles.
  16 G1907 [G5720] Heb acht G4572 op uzelven G2532 en G1319 op de leer G1961 [G5720] ; volhard G846 daarin G1063 ; want G5124 dat G4160 [G5723] doende G2532 , zult gij en G4572 uzelven G4982 [G5692] behouden G2532 , en G4675 die u G191 [G5723] horen.