1 Samuel 30:21

DSV_Strongs(i)
  21 H1732 Als David H413 tot H3967 de tweehonderd H582 mannen H935 [H8799] kwam H834 , die H6296 [H8765] zo moede waren geweest H4480 H0 , dat H1732 zij David H4480 niet H3212 H310 [H8800] hadden kunnen navolgen H5158 , en die zij aan de beek H1308 Besor H3427 [H8686] hadden laten blijven H3318 [H8799] , die gingen H1732 David H7125 [H8800] tegemoet H5971 , en het volk H834 , dat H854 bij H7125 [H8800] hem was, tegemoet H1732 ; en David H5066 [H8799] trad H5971 tot het volk H7592 [H8799] , en hij vraagde H7965 hen naar den welstand.