1 Samuel 16:11

DSV_Strongs(i)
  11 H559 [H8799] Voorts zeide H8050 Samuel H413 tot H3448 Isai H8552 [H8804] : Zijn dit al H5288 de jongelingen H559 [H8799] ? En hij zeide H6996 : De kleinste H5750 is nog H7604 [H8804] overig H2009 , en zie H7462 [H8802] , hij weidt H6629 de schapen H8050 . Samuel H559 [H8799] nu zeide H413 tot H3448 Isai H7971 [H8798] : Zend heen H3947 [H8798] en laat hem halen H3588 ; want H3808 wij zullen niet H5437 [H8799] rondom aanzitten H5704 , totdat H6311 hij hier H935 [H8800] zal gekomen zijn.