1 Kings 3:6

DSV_Strongs(i)
  6 H8010 En Salomo H559 [H8799] zeide H859 : Gij H5973 hebt aan H5650 Uw knecht H1732 David H1 , mijn vader H1419 , grote H2617 weldadigheid H6213 [H8804] gedaan H834 , gelijk als H6440 hij voor Uw aangezicht H1980 [H8804] gewandeld heeft H571 , in waarheid H6666 , en in gerechtigheid H3483 , en in oprechtheid H3824 des harten H5973 met H2088 U; en Gij hebt hem deze H1419 grote H2617 weldadigheid H8104 [H8799] gehouden H5414 [H8799] , dat Gij hem gegeven hebt H1121 een zoon H3427 [H8802] , zittende H5921 op H3678 zijn troon H2088 , als te dezen H3117 dage.