1 Kings 20:39

DSV_Strongs(i)
  39 H1961 [H8799] En het geschiedde H4428 , als de koning H5674 [H8802] voorbijging H1931 , dat hij H413 tot H4428 den koning H6817 [H8804] riep H559 [H8799] , en zeide H5650 : Uw knecht H3318 [H8804] was uitgegaan H7130 in het midden H4421 des strijds H2009 ; en zie H376 , een man H5493 [H8804] was afgeweken H935 [H8686] , en bracht H413 tot H376 mij een man H559 [H8799] , en zeide H8104 [H8798] : Bewaar H2088 dezen H376 man H518 , indien H6485 [H8736] hij enigszins H6485 [H8735] gemist wordt H5315 , zo zal uw ziel H8478 in de plaats H5315 zijner ziel H1961 [H8804] zijn H176 , of H3603 gij zult een talent H3701 zilvers H8254 [H8799] opwegen.