1 Kings 12:32

DSV_Strongs(i)
  32 H3379 En Jerobeam H6213 [H8799] maakte H2282 een feest H8066 in de achtste H2320 maand H2568 H6240 , op den vijftienden H3117 dag H2320 der maand H2282 , gelijk het feest H834 , dat H3063 in Juda H5927 [H8686] was, en offerde H5921 op H4196 het altaar H3651 ; van gelijken H6213 [H8804] deed hij H1008 te Beth-el H2076 [H8763] , offerende H5695 den kalveren H834 , die H6213 [H8804] hij gemaakt had H5975 [H8689] ; hij stelde H1008 ook te Beth-el H3548 priesteren H1116 der hoogten H834 , die H6213 [H8804] hij gemaakt had.