1 Chronicles 13:2

DSV_Strongs(i)
  2 H1732 En David H559 [H8799] zeide H3605 tot de ganse H6951 gemeente H3478 van Israel H518 : Indien H5921 het ulieden H2895 [H8804] goeddunkt H4480 , en van H3068 den HEERE H430 , onzen God H6555 [H8799] , te zijn, laat ons ons uitbreiden H7971 [H8799] , laat ons zenden H5921 aan H7604 [H8737] onze overige H251 broeders H3605 , in alle H776 landen H3478 van Israel H3548 , en de priesters H3881 en Levieten H5973 , [die] met H5892 hen zijn in de steden H4054 , met haar voorsteden H413 , opdat zij tot H6908 [H8735] ons vergaderd worden.