Zechariah 7:4

DSV(i) 4 Toen geschiedde het woord des HEEREN der heirscharen tot mij, zeggende: