Song of Songs 7:3

DSV(i) 3 Uw twee borsten zijn als twee welpen, tweelingen van een ree.