Revelation 8:4

DSV(i) 4 En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor God.