Psalms 92:9

DSV(i) 9 Maar Gij zijt de Allerhoogste in eeuwigheid de HEERE!