Psalms 84:2

DSV(i) 2 Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen!