Psalms 76:10

DSV(i) 10 Als God opstond ten oordeel, om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen. Sela.