Psalms 71:8

DSV(i) 8 Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof, den gansen dag met Uw heerlijkheid.