Psalms 69:27

DSV(i) 27 Want zij vervolgen, dien Gij geslagen hebt; en maken een praat van de smart Uwer verwonden.