Psalms 68:16

DSV(i) 16 De berg Basan is een berg Gods; de berg Basan is een bultige berg.