Psalms 65:7

DSV(i) 7 Die de bergen vastzet door Zijn kracht, omgord zijnde met macht.