Psalms 52:8

DSV(i) 8 En de rechtvaardigen zullen het zien, en vrezen; en zij zullen over hem lachen, zeggende: