Psalms 37:38

DSV(i) 38 Maar de overtreders worden te zamen verdelgd; het einde der goddelozen wordt uitgeroeid.
Reformed Dating