Psalms 147:2

DSV(i) 2 De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israëls verdrevenen.